ساختمان مسکونی ولنجک

مساحت زیر بنا:۲۵۰۰ متر مربع
۵ طبقه  تک واحدی
سال ساخت :۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰
کارفرما: خانم سالاری و شرکا
طراحی :  محمدرضا نیک بخت ـ مهندسان مشاور مرمت و معماری زندیگان
مدیر اجرایی: محمدرضا کاظمی
مدیر پروژه: محمدرضا کاظمی