ساختمان مسکونی یوسف آباد

کاربری:مسکونی  ۵ طبقه       سال ساخت:۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶
متراژ مسکونی:۲۰۰۰ متر مربع
کارفرما: خانم زنوزی و شرکا
مدیریت اجرایی:یوسف کاظمی ـ محمد رضا کاظمی
مدیریت پروژه: یوسف کاظمی ـ محمد رضا کاظمی
طراحی: استاد مرحوم جمشید لیثی مشاور شارستان