ساختمان مسکونی شب تاب

کاربری: مسکونی
مساحت زمین:۳۷۰۰ متر مربع
تعداد طبقات : ۵ طبقه دو واحدی مسکونی + ۱ همکف + ۲ زیرزمین
موقعیت : تهران٬ قیطریه ٬‌ کوچه شب تاب
سال ساخت:۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴
کارفرما: آقای هاشمیان و شرکا
طراحی :  بهزاد حیدری ـ مهندسان مشاور طراحی و معماری پرگار
مدیران اجرایی  : محمدرضا کاظمی
مدیریت پروژه  : یوسف و محمدرضاکاظمی