ساختمان مسکونی سپند

کاربری: مسکونی
مساحت زمین:۱۴۰۰ متر مربع
مساحت زیر بنا:۵۲۰۰ متر مربع
تعداد طبقه:۱۱ طبقه ـ ۷ طبقه مسکونی و یک طبقه لابی و سالن  اجتماعات
سال ساخت : ۱۳۹۲
کارفرما: مهندس یوسف کاظمی٬  مهندس محمدرضا نیک بخت٬  مهندس محمدرضاکاظمی
طراحی: آقای مهندس محمدرضا نیک بخت ـ مشاور مرمت و معماری زندیگان
مدیر اجرایی: مهندس محمدرضا کاظمی
مدیر پروژه: مهندس محمدرضا کاظمی