ساختمان مسکونی ریحانه

کامرانیه شمالی ـبن بست ریحانه دومین قواره دست چپ نمای گرانیت.(شمالی)
کارفرما:خسرو کاظمی و شرکا
مدیریت اجرایی:یوسف کاظمی ـمحمد رضا کاظمی
مدیریت پروژه:یوسف کاظمی ـ محمد رضا کاظمی
۲۵۰۰ متر مربع بنا
مساحت ۷۵۰ متر مربع
۵ طبقه مسکونی