ساختمان مسکونی دیباجی

دیباجی جنوبی ـ کوچه مالکی پلاک ۲
ساخت سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۵
۵ طبقه مسکونی ۱ طبقه همکف ۱ طبقه زیر زمین
طراحی آقای مهندس عبدالهی
مدیریت اجرایی:یوسف کاظمی ـ محمد رضا کاظمی
مدیریت پروژه:یوسف کاظمی ـمحمد رضا کاظمی